32

13.11.2022 Первенство РФ УФО, СФО и ПФО Юниор ЮХЛ (г. Троицк) - Хризотил (г. Асбест)